• 📣📣📣 Chúng tôi vừa cập nhật xong tính năng Đồng bộ & seeding trên 'private group ( Nhóm kín )' Chúc quý khách 1 tuần mới thật tuyệt vời và thật nhiều 💲💲💲. 🥰🥰🥰 🥳🥳🥳

  BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO DỰ ÁN CRYPTO

  DỊCH VỤ TELEGRAM

  1. ADD MEMBER

  Mô  tả: Lấy  mem  theo lĩnh  vực khách chỉ định

  2. DỊCH VỤ TĂNG SỐ LƯỢNG MEM GROUP

  3 . AUTO TƯƠNG TÁC TELEGRAM

  4. MEM ONLINE  ( 24/24)

  Tăng số lượng mem online 24/24 trong group

  5. DỊCH VỤ SUB CHANNEL

  6. DỊCH VỤ TĂNG MẮT CHANEL

  7. DỊCH VỤ TĂNG REACTION BÀI VIẾT

  8. DỊCH VỤ TĂNG POOL BÌNH LUẬN

  9.DỊCH VỤ TWITTER

  10. DỊCH VỤ TĂNG MEM DISCORD

  11.DỊCH VỤ REDDIT

  Liên Hệ Book Dịch Vụ: 0877496688


  Comeback!
  08 7749 6688

  Support Live - Kênh hổ trợ.
  Can I help you?

  Message